Analýzy lokalizačních dat

Poznání toho, kde lidé žijí a pracují, jakož i jejich každodenního pohybu v prostoru jsou klíčovými vstupy pro formulování rozmanitých potřeb v rámci územního plánování, veřejné správy či managementu dopravy. Tradiční údaje z národního cenzu jsou nedostatečné pro zachycení denní prostorové dynamiky obyvatelstva. V současnosti se pracovní či privátní aktivity obyvatel nevážou na jedno místo tak pevně jako v minulosti a místo trvalého pobytu, místo bydlení a místo práce se stále častěji od sebe odlišují.


Prostor pro nová data

Pohyby obyvatelstva se stávají pestřejšími, nabývají nestandardní a nepravidelný charakter. V tomto kontextu je dnes možné použít přesné a spolehlivé údaje o prostorové mobilitě z telekomunikačních dat, které zpracovává Market Locator.

Případové studie podle odvětví

Analýza lokalizačních dat mobilních operátorů v Bratislavském a Trnavském kraji

  • Nejrozsáhlejší zmapování mobility v bratislavském a trnavském kraji. Analýza denní prostorové mobility s využitím pasivních lokalizačních údajů mobilní sítě v bratislavském a trnavském kraji. Zpracované pro Integrovaný dopravní systém v Bratislavském kraji.    Stáhnout

Denní prostorová mobilita v Bratislavě s využitím lokalizačních údajů mobilní sítě

  • Market Locator ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK zpracoval data ze SIM karet za účelem poznání prostorové mobility v hlavním městě. Tato studie byla zpracována pro Bratislavský magistrát a financována na základě výzvy Ministerstva hospodářství Slovenské republiky.    Stáhnout

Analýza incoming turismu na Slovensku za rok 2016 prostřednictvím telco dat

  • S rozvojem sdílené ekonomiky a nárůstem individuálně organizovaných pobytů už tradiční průzkumy a reporty pobytových zařízení neodrážejí skutečný stav turismu na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby hledalo způsob jak zreálnit pohled na domácí cestovní ruch a získat objektivní data pro jeho další rozvoj.    Stáhnout